Wystawa - Reformacja

Wystawa pt. "Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku" zrealizowana dla Muzeum Śląskiego w Katowicach.


Realizacja: wrzesień 2018

FOTO RELACJA


Kuratorzy: Henryka Olszewska-Jarema, Ada Grzelewska, Jan Sasor, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Joanna Szeligowska-Farquhar

Współpraca: Andrzej Holeczko-Kiehl, Agnieszka Tabor, Joanna Kryszka

Konsultacje merytoryczne: ks. Karol Macura, dr hab. Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś